Gelegaliseerde vertalingen

Legalisatie van een beëdigde vertaling

In sommige gevallen is een beëdigde vertaling niet genoeg en is legalisatie van het vertaalde document vereist. Eigenlijk is dit een extra stap waarbij de identiteit en bevoegdheid van de beëdigd vertaler nog eens wordt bevestigd door de rechtbank. Er zijn twee verschillende procedures:

  • Apostille: Dit is een vereenvoudigde vorm van legalisatie bij de rechtbank waar de vertaler is beëdigd. De voorzitter of gemachtigde griffier van deze rechtbank verklaart dat de handtekening onder de vertaling inderdaad van de vertaler is en dat deze bij zijn rechtbank de eed heeft afgelegd. Voor landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag is deze eenvoudige vorm van legalisatie voldoende.
  • Gewone of uitgebreide legalisatieprocedure: Voor landen die niet bij het Apostilleverdrag zijn aangesloten geldt een meer uitgebreide legalisatieprocedure. De uitgebreide legalisatieprocedure begint ook met een apostille waarbij de rechtbank de identiteit en bevoegdheid van de beëdigd vertaler bevestigt. De handtekening van de rechtbank dient vervolgens op haar beurt weer te worden gelegaliseerd door de FOD Justitie, waarna de vertaling en het originele document moeten worden aangeboden aan de Dienst Legalisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

JURITRAD regelt vertaling én legalisatie

Het legaliseren van een beëdigde vertaling kan veel tijd in beslag nemen. JURITRAD neemt u deze zorgen graag uit handen. Wij hebben ruime ervaring met de legalisatieformaliteiten en -procedures bij de verschillende rechtbanken en ministeries. Daarom kunnen wij ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk beschikt over de beëdigde en gelegaliseerde vertaling die u nodig hebt.