Juridische documenten

Vertaling van ieder juridisch document

Bij het vertalen van juridische documenten is het belangrijk de oorspronkelijke betekenis van het brondocument goed te interpreteren en te behouden. Dit vraagt om iemand die de brontaal en de doeltaal tot in de finesses beheerst, en bekend is met juridische vaktermen en procedures in de betrokken landen.

Met ruim vijfentwintig jaar ervaring in juridische vertalingen is JURITRAD dé ideale partner bij de vertaling van zeer uiteenlopende juridische documenten zoals:

  • arresten – processen-verbaal - vonnissen
  • conclusies - juridische correspondentie – wetteksten
  • deurwaardersexploten
  • notariële aktes
  • oprichtingsaktes – statuten – jaarverslagen - jaarrekeningen
  • diploma's – getuigschriften van de burgerlijke stand – uittreksels uit het strafregister

Verschillende instanties, verschillende eisen

De verschillende instanties waarvoor bovenstaande vertalingen bedoeld zijn, stellen uiteenlopende eisen aan een vertaling. Soms volstaat een beëdigde vertaling, maar in veel gevallen is legalisatie door de rechtbank noodzakelijk. JURITRAD is u, in aanvulling op de vertaling zelf, ook graag van dienst bij de verdere legalisatieformaliteiten. Uiteraard kunnen wij u ook uitgebreid en deskundig informeren over de verdere gang van zaken.